De Belgische Beroepsvereniging van Nederlandstalige Orthodontisten
BBNO

De Belgische Beroepsvereniging van Nederlandstalige Orthodontisten

 

Agenda

Peer Review WORK & OORK

Van
29/11/2022
tot
29/11/2022
Uur
9:00
tot
12:30
Plaats
Oostende

Programma:

08u30-09u00: ontvangst aan zee met koffie/thee.

09u00-10u30: Peer review 1: EHBO – medische urgenties in de praktijk van de orthodontist

10u30-11u00: Pauze

11u00-12u30: Peer review 2: EHBO – Covid19 reanimatie protocol

 

Als gastspreker hebben we Dr. Coppens Marc

De tandarts kan in de dagelijkse praktijk plots geconfronteerd worden met medische urgenties. De patiënt is van mening dat de tandarts in staat moet zijn om dit tijdig te herkennen, eerste hulp te bieden en reanimatie te starten indien nodig. De tandheelkundige literatuur spreekt meer en meer over simulatietraining in medische urgenties: de patiënt met hartklachten, de anafylactische shock, astma aanval, herseninfarct of ‘stroke’,… Er wordt steeds meer de nadruk gelegd op het voorkomen van hartstilstand door een systematische benadering van de acuut zieke patiënt via het ABCDE protocol (Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure).

In deze cursus wordt dieper ingegaan op de aard en incidentie van medische urgenties in de tandartspraktijk, systematische benadering en de eerste hulp die de tandarts hier kan bieden. COVID19 heeft de reanimatie protocollen in snel tempo verandert; bescherming van de hulpverlener is nu nog meer aan de orde. Bovendien leggen de nieuwste richtlijnen (eind 2020) nieuwe accenten. We tonen u waar je relevante digitale informatie vindt over reanimatie en tonen enkele educatieve video’s; de cursist krijgt de gelegenheid om te oefenen. Experten staan ter beschikking om vragen te beantwoorden, ervaringen uit te wisselen of op een aantal items dieper in te gaan.

WAAR: Thermae Palace Hotel Oostende te Oostende (www.thermaepalace.be)

Het maximumaantal deelnemers per sessie is bepaald op 20. Als meer dan 20 deelnemers ingeschreven zijn, zal een bijkomende sessie georganiseerd worden.

 

Inschrijven kan ENKEL via www.buos.be tot en met 18 november 2022.

Bedrag peer review:

Leden: 110 euro; niet-leden: 160 euro

De parking is inbegrepen in de kostprijs.

Annulatie: gratis tot 10/10/2022 – nadien: 50 euro administratiekosten

Afwezigheid zonder annulatie geeft geen recht op niet-betalen of terugstorten van het bedrag.

 

De website van BBNO maakt gebruik van cookies.   
Meer info   AKKOORD