De Belgische Beroepsvereniging van Nederlandstalige Orthodontisten
BBNO

De Belgische Beroepsvereniging van Nederlandstalige Orthodontisten

 

Agenda

PR LORK

Van
14/09/2023
tot
14/09/2023
Uur
13u30
tot
18u00
Plaats
Hasselt

13u30-14u00: ontvangst met koffie/thee  

● 14u00-15u30: Peer review 1: De juridische aspecten van de orthodontie: het tandheelkundig perspectief Een juridische uiteenzetting waarin de rechten en verplichtingen in hoofde van de orthodontist aan bod komen (nieuwe wetgeving zorgverleningsberoepen, aansprakelijkheid, invordering schulden, …)   

15u30-16u00: Pauze 

● 16u00-17u30: Peer review 2: De juridische aspecten van de orthodontie: het patiëntperspectief Een juridische uiteenzetting waarin de rechten en verplichtingen in hoofde van de patiënt ten aanzien van de orthodontist aan bod komen (nieuwe wetgeving patiëntenrechten, informed consent, …)

Spreker: Benito Boone, raadsheer van de BBNO   

18u00: Diner bij Het Cordaat  

Inschrijven kan tot en met 1 september 2023 door te mailen naar info@bbno.be.  

Maximum aantal inschrijvingen: 20 personen. 

Bedrag peer review: leden: 110 euro; niet-leden: 160 euro  

Diner: €25 pp 

Annulatie: gratis tot 1/09/2023 – nadien: 50 euro administratiekosten Afwezigheid zonder annulatie geeft geen recht op niet-betalen of terugstorten van het bedrag. 

Na uw inschrijving ontvangt u een factuur. Gelieve de gestructureerde mededeling te vermelden.  

Locatie: Corda campus, Kempische Steenweg 311, 3500 Hasselt– Gebouw 1 , zaal 4