De Belgische Beroepsvereniging van Nederlandstalige Orthodontisten
BBNO

De Belgische Beroepsvereniging van Nederlandstalige Orthodontisten

 

Agenda

PR WORK/OORK

Van
19/09/2023
tot
19/09/2023
Uur
9:00
tot
12u30
Plaats
Oostende

Programma:

  • 09u00-10u30: Peer review1: De juridische aspecten van de orthodontie: het tandheelkundig perspectief

Een juridische uiteenzetting waarin de rechten en verplichtingen in hoofde van de orthodontist aan bod komen (nieuwe wetgeving zorgverleningsberoepen, aansprakelijkheid, invordering schulden, …)

           10u30-11u00: Pauze

 

  • 11u00-12u30: Peer review 2: De juridische aspecten van de orthodontie: het patiëntperspectief

Een juridische uiteenzetting waarin de rechten en verplichtingen in hoofde van de patiënt ten aanzien van de orthodontist aan bod komen (nieuwe wetgeving patiëntenrechten, informed consent, …)

 

Spreker: Benito Boone, raadsheer van de BBNO 

 

Inschrijven kan tot en met 1 september 2023 door te mailen naar info@bbno.be

Maximum aantal inschrijvingen: 20 personen per organisator

Bedrag peer review:

leden: 110 euro; niet-leden: 160 euro 

lunch: €25, voorzien in Brasserie Albert, graag vermelden bij inschrijving als u hieraan wil deelnemen.

Annulatie: gratis tot 1/09/2023 – nadien: 50 euro administratiekosten

Afwezigheid zonder annulatie geeft geen recht op niet-betalen of terugstorten van het bedrag.

Na uw inschrijving ontvangt u een factuur. Gelieve de gestructureerde mededeling te vermelden.

 

Locatie: Thermae Palace, Kon. Astridlaan 7 te Oostende