De Belgische Beroepsvereniging van Nederlandstalige Orthodontisten
BBNO

De Belgische Beroepsvereniging van Nederlandstalige Orthodontisten

 

Belgische Beroepsvereniging van Nederlandstalige Orthodontisten

WETTELIJKE BEPALINGEN.

Onderstaande regeling is van toepassing op de website van WWW.BBNO.BE. Het gebruik van deze website  betekent dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Juridische informatie

De verschillende pagina's en simulaties die u raadpleegt op deze website of verkrijgt via interactieve toepassingen met betrekking tot verzekeringen hebben een zuiver informatieve waarde.
De aanbieder van de verzekeringsdiensten en –producten is de Belgische Beroepsvereniging van Nederlandstalige Orthodontisten (BBNO).

BBNO streeft ernaar de informatie zoveel mogelijk up to date te houden. Zij geeft evenwel geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft.

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, vormt de verstrekte informatie geen aanbod van bank- en/of verzekeringsdiensten of -producten. Als U via de verschillende pagina’s van de website de mogelijkheid wordt geboden om een overeenkomst af te sluiten, dan vormt de verzending van uw gegevens een voorstel, waardoor noch Uzelf noch BBNO gebonden is.

De dienst- en productinformatie die BBNO via deze website verstrekt, wordt beheerst door de regels van het Belgische recht waaraan zij onderworpen zijn. Indien u zich toegang verschaft tot deze website en/of ervan gebruik maakt vanuit een ander rechtsgebied, moet u vooraf verifiëren of het recht van dat land u toelaat overeenkomsten volgens de regels van het Belgisch recht af te sluiten.

De gegevens die op u betrekking hebben, worden opgenomen in bestanden die gehouden worden om de verzekeringsovereenkomsten te kunnen opstellen, te beheren en uit te voeren. De verantwoordelijke voor de verwerking is BBNO . U kan van deze gegevens kennis nemen en ze indien nodig doen verbeteren.
Indien u niet gecontacteerd wenst te worden in het kader van direct marketing, zullen uw gegevens op uw verzoek kosteloos uit de betrokken lijsten worden geschrapt.

De website van BBNO maakt gebruik van cookies.   
Meer info   AKKOORD